Podere Santa Pia, April  
 
  Data House     Data Apartment Podere Santa Pia      
 

 

 

             
 

           
                   
 
A P R I L   2 0 2 1
M A Y   2 0 2 1
J U N E  2 0 2 1
 
     
       
     
 
  SA  
3
10
17
24
    SA  
1
8
15
22
29
    SA  
5
12
19
26
   
  SU  
4
11
18
25
    SU  
2
9
16
23
30
    SU  
6
13
20
27
   
  MO  
5
12
19
26
    MO  
3
10
17
24
31
    MO  
7
14
21
28
   
  TU  
6
13
20
27
    TU  
4
11
18
25
  TU  
1
8
15
22
29
   
  WE  
7
14
21
28
    WE  
5
12
19
26
  WE  
2
9
16
23
30
   
  TH  
1
8
15
22
29
    TH  
6
13
20
27
  TH  
3
10
17
24
   
  FR  
2
9
16
23
30
    FR  
7
14
21
28
  FR  
4
11
18
25
   
                                                       
                                                       
J U L Y   2 0 2 1
 
A U G U S T   2 0 2 1
S E P T E M B E R   2 0 2 1
 
     
       
     
 
  SA  
3
10
17
24
31
  SA  
7
14
21
28
  SA  
4
11
18
25
 
  SU  
4
11
18
25
  SU  
1
8
15
22
29
  SU  
5
12
19
26
 
  MO  
5
12
19
26
  MO  
2
9
16
23
30
  MO  
6
13
20
27
 
  TU  
6
13
20
27
  TU  
3
10
17
24
31
  TU  
7
14
21
28
 
  WE  
7
14
21
28
  WE  
4
11
18
25
  WE  
1
8
15
22
29
 
  TH  
1
8
15
22
29
  TH  
5
12
19
26
  TH  
2
9
16
23
30
 
  FR  
2
9
16
23
30
  FR  
6
13
20
27
  FR  
3
10
17
24
 
     
       
     
 
     
       
     
 
O C T O B E R   2 0 2 1
 
N O V E M B E R   2 0 2 1
 
D E C E M B E R   2 0 2 1
 
                                         
   
  SA  
2
9
16
23
30
  SA  
6
13
20
27
  SA  
4
11
18
25
   
  SU  
3
10
17
24
31
  SU  
7
14
21
28
  SU  
5
12
19
26
   
  MO  
4
11
18
25
  MO  
1
8
15
22
29
  MO  
6
13
20
27
   
  TU  
5
12
19
26
  TU  
2
9
16
23
30
  TU  
7
14
21
28
   
  WE  
6
13
20
27
  WE  
3
10
17
24
  WE  
1
8
15
22
29
   
  TH  
7
14
21
28
  TH  
4
11
18
25
  TH  
2
9
16
23
30
   
  FR  
1
8
15
22
29
  FR  
5
12
19
26
  FR  
3
10
17
24
31
   
                 
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                 
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                 
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                 
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                 
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
     
       
     
 
     
       
     
 
                                                       
     
       
     
 
     
       
     
 
                                                       
     
       
     
 
                                                       
     
       
     
 
     
       
     
 
                                                       
     
       
     
 
     
       
     
 
                                                       
     
       
     
 
     
       
     
 
                                                       
     
       
     
 
 
  <