Podere Santa Pia, April  
 
  Data House     Data Apartment Podere Santa Pia      
 

 

 

             
 

           
                   
                   
 
             
S E P T E M B E R   2 0 1 8
 
                                         
 
                                      SA  
1
8
15
22
29
   
                                      SU  
2
9
16
23
30
   
                                      MO  
3
10
17
24
 
                                      TU  
4
11
18
25
 
                                      WE  
5
12
19
26
 
                                      TH  
6
13
20
27
 
                                      FR  
7
14
21
28
 
                                         
 
                                       
   
O C T O B E R   2 0 1 8
 
N O V E M B E R   2 0 1 8
 
D E C E M B E R   2 0 1 8
 
                                                       
  SA  
6
13
20
27
  SA  
3
10
17
24
  SA  
1
8
15
22
29
   
  SU  
7
14
21
28
  SU  
4
11
18
25
  SU  
2
9
16
23
30
   
  MO  
1
8
15
22
29
  MO  
5
12
19
26
  MO  
3
10
17
24
31
   
  TU  
2
9
16
23
30
  TU  
6
13
20
27
  TU  
4
11
18
25
 
  WE  
3
10
17
24
31
  WE  
7
14
21
28
  WE  
5
12
19
26
 
  TH  
4
11
18
25
 
  TH  
1
8
15
22
29
  TH  
6
13
20
27
 
  FR  
5
12
19
26
  FR  
2
9
16
23
30
  FR  
7
14
21
28
 
     
       
     
 
     
       
     
 
J A N U A R Y   2 0 1 9
F E B R U A R Y  2 0 1 9
M A R C H   2 0 1 9
 
     
     
     
 
  SA  
5
12
19
26
  SA  
2
9
16
23
    SA  
2
9
16
23
30
 
  SU  
6
13
20
27
  SU  
3
10
17
24
    SU  
3
10
17
24
31
 
  MO  
7
14
21
28
  MO  
4
11
18
25
  MO  
4
11
18
25
 
  TU  
1
8
15
22
29
  TU  
5
12
19
26
  TU  
5
12
19
26
 
  WE  
2
9
16
23
30
  WE  
6
13
20
27
  WE  
6
13
20
27
 
  TH  
3
10
17
24
31
  TH  
7
14
21
28
  TH  
7
14
21
28
 
  FR  
4
11
18
25
  FR  
1
8
15
22
  FR  
1
8
15
22
29
 
                                                       
     
     
   
   
A P R I L   2 0 1 9
M A Y   2 0 1 9
J U N E  2 0 1 9
 
     
       
     
 
  SA  
6
13
20
27
  SA  
4
11
18
25
  SA  
1
8
15
22
29
   
  SU  
7
14
21
28
  SU  
5
12
19
26
  SU  
2
9
16
23
30
   
  MO  
1
8
15
22
29
  MO  
6
13
20
27
  MO  
3
10
17
24
 
  TU  
2
9
16
23
30
  TU  
7
14
21
28
  TU  
4
11
18
25
 
  WE  
3
10
17
24
  WE  
1
8
15
22
29
  WE  
5
12
19
26
 
  TH  
4
11
18
25
 
  TH  
2
9
16
23
30
  TH  
6
13
20
27
 
  FR  
5
12
19
26
  FR  
3
10
17
24
31
  FR  
7
14
21
28
 
                                                       
                                                       
J U L Y   2 0 1 9
 
A U G U S T   2 0 1 9
S E P T E M B E R   2 0 1 9
 
     
       
     
 
  SA  
6
13
20
27
  SA  
3
10
17
24
  SA  
1
8
15
22
29
   
  SU  
7
14
21
28
  SU  
4
11
18
25
  SU  
2
9
16
23
30
   
  MO  
1
8
15
22
29
  MO  
5
12
19
26
  MO  
3
10
17
24
 
  TU  
2
9
16
23
30
  TU  
6
13
20
27
  TU  
4
11
18
25
 
  WE  
3
10
17
24
31
  WE  
7
14
21
28
  WE  
5
12
19
26
 
  TH  
4
11
18
25
 
  TH  
1
8
15
22
29
  TH  
6
13
20
27
 
  FR  
5
12
19
26
  FR  
2
9
16
23
30
  FR  
7
14
21
28
 
     
       
     
 
     
       
   
   
                                                       
     
       
     
 
     
       
     
 
                                                       
     
       
     
 
     
       
     
 
                                                       
     
       
     
 
                                                       
     
       
     
 
     
       
     
 
                                                       
     
       
     
 
     
       
     
 
                                                       
     
       
     
 
     
       
     
 
                                                       
     
       
     
 
 
  <