Podere Santa Pia, April  
 
  Data House     Data Apartment Podere Santa Pia      
 

 

 

             
 

           
                   
                   
 
J A N U A R Y   2 0 1 7
F E B R U A R Y  2 0 1 7
M A R C H   2 0 1 7
 
     
     
     
 
  SA  
7
14
21
28
  SA  
4
11
18
25
  SA  
4
11
18
25
 
  SU  
1
8
15
22
29
  SU  
5
12
19
26
  SU  
5
12
19
26
 
  MO  
2
9
16
23
30
  MO  
6
13
20
27
  MO  
6
13
20
27
 
  TU  
3
10
17
24
31
  TU  
7
14
21
28
  TU  
7
14
21
28
 
  WE  
4
11
18
25
  WE  
1
8
15
22
  WE  
1
8
15
22
29
 
  TH  
5
12
19
26
  TH  
2
9
16
23
  TH  
2
9
16
23
30
 
  FR  
6
13
20
27
  FR  
3
10
17
24
  FR  
3
10
17
24
31
 
                                                       
     
     
   
   
A P R I L   2 0 1 7
M A Y   2 0 1 7
J U N E  2 0 1 7
 
     
       
     
 
  SA  
1
8
15
22
29
  SA  
7
14
21
28
  SA  
3
10
17
24
 
  SU  
2
9
16
23
30
  SU  
1
8
15
22
29
  SU  
4
11
18
25
 
  MO  
3
10
17
24
  MO  
2
9
16
23
30
  MO  
5
12
19
26
 
  TU  
4
11
18
25
  TU  
3
10
17
24
31
  TU  
6
13
20
27
 
  WE  
5
12
19
26
  WE  
4
11
18
25
  WE  
7
14
21
28
 
  TH  
6
13
20
27
  TH  
5
12
19
26
  TH  
1
8
15
22
29
 
  FR  
7
14
21
28
  FR  
6
13
20
27
  FR  
2
9
16
23
30
 
                                                       
                                                       
J U L Y   2 0 1 7
 
A U G U S T   2 0 1 7
S E P T E M B E R   2 0 1 7
 
     
       
     
 
  SA  
1
8
15
22
29
  SA  
5
12
19
26
  SA  
2
9
16
23
30
 
  SU  
2
9
16
23
30
  SU  
6
13
20
27
  SU  
3
10
17
24
 
  MO  
3
10
17
24
31
  MO  
7
14
21
28
  MO  
4
11
18
25
 
  TU  
4
11
18
25
  TU  
1
8
15
22
29
  TU  
5
12
19
26
 
  WE  
5
12
19
26
  WE  
2
9
16
23
30
  WE  
6
13
20
27
 
  TH  
6
13
20
27
  TH  
3
10
17
24
31
  TH  
7
14
21
28
 
  FR  
7
14
21
28
  FR  
4
11
18
25
  FR  
1
8
15
22
29
 
     
       
     
 
     
       
   
   
O C T O B E R   2 0 1 7
 
N O V E M B E R   2 0 1 7
 
D E C E M B E R   2 0 1 7
 
                                                       
  SA  
7
14
21
28
  SA  
4
11
18
25
  SA  
2
9
16
23
30
 
  SU  
1
8
15
22
29
  SU  
5
12
19
26
  SU  
3
10
17
24
31
 
  MO  
2
9
16
23
30
  MO  
6
13
20
27
  MO  
4
11
18
25
 
  TU  
3
10
17
24
31
  TU  
7
14
21
28
  TU  
5
12
19
26
 
  WE  
4
11
18
25
  WE  
1
8
15
22
29
  WE  
6
13
20
27
 
  TH  
5
12
19
26
  TH  
2
9
16
23
30
  TH  
7
14
21
28
 
  FR  
6
13
20
27
  FR  
3
10
17
24
31
  FR  
1
8
15
22
29